Leveringsvoorwaarden

  1. Op alle leveringen en diensten van Stichting De Plantage zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.
  2. Stichting De Plantage levert via de boekhandel en rechtstreeks aan de eindafnemer. Bij leveringen over de post worden de portokosten in rekening gebracht. Bij iedere levering zit een factuur. U dient binnen 14 dagen na ontvangst te betalen. Zolang de factuur niet geheel betaald is, blijven de boeken eigendom van Stichting De Plantage.
  3. Alle prijzen zijn in euro, inclusief 6% btw (voor niet-boeken 21%), en exclusief portokosten.
  4. Indien u niet tevreden bent over een boek, kunt u dit - na telefonisch overleg - binnen 14 dagen na levering terugzenden.
  5. Stichting De Plantage streeft ernaar goed geschreven en toegankelijke boeken uit te geven. Aan de totstandkoming van de uitgaven wordt de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteur en de uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.
  6. Ondanks de nodige inspanningen blijkt het soms niet mogelijk om van alle opgenomen illustraties en tekstfragmenten de bezitter van het auteursrecht te achterhalen. Eventuele rechthebbenden die niet voor een uitgave zijn benaderd, wordt verzocht zich met de uitgever in verbinding te stellen.