Tussen Grift en Kromme Rijn

Fragmenten uit de geschiedenis van Utrecht-Oost


Tussen Grift en Kromme Rijn
Frank Chapel
ISBN 9077030080
160 pagina's
ingenaaid
verschenen 2003
€ 12,95
Bestellen

Utrecht-Oost: verzamelnaam voor wijken als Oudwijk, Wilhelminapark en Abstede. Drie wijken met een grote diversiteit in bebouwing en bevolkingssamenstelling. Deftige huizen staan ruggelings met arbeiderswoningen. In het park ontmoeten oud en jong, rijk en arm, student en werkman elkaar. Eens gedomineerd door forten en garnizoenen, nu door universiteit en studenten.
De geschiedenis van Utrecht-Oost is enerzijds jong – de meeste bebouwing dateert van na 1850 – maar anderzijds oud. De structuur van het gebied is immers zichtbaar bepaald door de eeuwenoude waterlopen van Grift en Kromme Rijn, en door de middeleeuwse wegen en paden die het gebied doorkruisten.
Op zijn bekende eigen wijze, meer impressionistisch dan chronologisch, met vleugen poëzie en ironische boosheid, vertelt Frank Chapel de geschiedenis van Utrecht-Oost. Hij schetst het ontstaan van de landgoederen tussen de riviertjes, de ontwikkeling van de landerijen door kloosters en abdijen, de bouw van de wijken Wilhelminapark, Oudwijk en Abstede, en de bedrijvigheid in de wijken. Tussendoor heeft hij oog voor kunstenaars en dichters, bakkers en boekbinders, kroegen en kerken, en natuurlijk voor de bewogen jaren 1940-1945. Zo ontstaat uit fragmenten, verbeeldingen, fraaie foto’s en oude prenten een helder zicht op de geschiedenis van de gewilde groene oostkant van de stad Utrecht.


« Vorige pagina