Aeterna Veritas

Studentenvereniging Veritas tussen Rome en Utrecht -- 1889-2014


Aeterna Veritas
Cees Willemsen
ISBN 978-90-770
1e druk
608 pagina's
gebonden
verschenen 2018
€ 45,00
Bestellen

1889: de katholieke emancipatie is in volle gang. In dat jaar besluit een dertigtal rooms-katholieke studenten in Utrecht een eigen 'leesgezelschap' op te richten. In de eerste jaren dient de vereniging vooral de ontwikkeling van de katholieke intelligentsia. Maar na 1917 groeit Veritas door naar een echte studentenvereniging, met een eigen pand, eigen mores, onderafdelingen, jaarclubs en disputen.
Tot de jaren 1970 blijft de katholieke identiteit bepalend, maar samen met de ontzuiling en ontkerkelijking verandert Veritas in een algemene studentenvereniging. De oorspronkelijke identiteit wordt gaandeweg ingeruild voor een liberaal-corporaal model. Maar het sterke gemeenschapsgevoel blijft ook in de 21e eeuw bestaan.
De auteur kreeg twee jaar de tijd voor archiefonderzoek en schreef een doorwrochte en samenhangende studie van een studentenvereniging, in Nederland de eerste in zijn soort.


« Vorige pagina