Plompetorengracht Westzijde

Over de huizen en hun bewoners van 1300 tot 2000


Plompetorengracht Westzijde
Julis de Goede en Herman Boon
ISBN 907703028X
255 pagina's
verschenen 2006
uitverkocht

De Plompetorengracht in Utrecht werd in 1392 gegraven. In die tijd stonden aan de westkant al zes huizen en de namen van hun bewoners zijn bekend uit de erfpachtakten. Veel meer dan dat is niet overgeleverd: alleen enkele opgegraven gebruiksvoorwerpen. Van de latere bewoners weten we meer. Afgezien van de grote aantallen bedienden, meiden, knechten, huisonderwijzers, koetsiers en stalknechten bestond de bevolking van de Plompetorengracht sedert de middeleeuwen uit ‘adel’. Tegenwoordig is daarvan weinig meer te vinden, want na het midden van de 19e eeuw vertrokken de families met de dubbele namen. De huizen werden voor particuliere bewoning te duur in onderhoud en van lieverlee vestigden zich steeds meer bedrijven in de meestal enorme panden.

Dit boek beschrijft aan de hand van bouwkundige gegevens de ontwikkeling van ieder huis aan de westkant van de Plompetorengracht en haalt een aantal van de bewoners voor het voetlicht. Van enkele beroemde, historische figuren werd het doopceel gelicht en soms konden ook hun portretten worden achterhaald.

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen.


« Vorige pagina