Utrecht in verzet

1940-1945


Utrecht in verzet
T. Spaans-van der Bijl
ISBN 9077030239
2e druk
255 pagina's
gebonden
verschenen 2005
€ 25,00
Bestellen

In de Tweede Wereldoorlog waren in Utrecht, met name aan de Maliebaan, talrijke Duitse organisaties, alsmede het hoofdkwartier van de NSB gevestigd. Daardoor ontstond wel het beeld dat Utrecht als geheel 'een foute stad' was. De werkelijkheid was geheel tegenovergesteld. Zo waren zelfs aan de Maliebaan verzetshaarden te vinden, zoals het woonhuis van Marie-Anne Tellegen, en het aartsbisschoppelijk paleis van kardinaal De Jong.

In 1995 schreef de historica Tineke Spaans-van der Bijl de geschiedenis van het Utrechtse verzet, onder meer met het oogmerk de werkelijkheid boven water te brengen. Het boek dat destijds met medewerking van de Lidvereniging Utrecht van de Nationale Federatie van het Voormalig Verzet Nederland in eigen beheer verscheen, was razendsnel uitverkocht.

Dit jaar, zestig jaar na de bevrijding, verschijnt de tweede, geheel herziene en aangevulde druk van het boek. Ook de dagen direct na de bevrijding, toen het Verzet bovengronds kwam, komen nu aan de orde. Een belangrijke nieuwe passage wordt gewijd aan de schietpartij bij het Rosarium op 7 mei 1945, waarbij tien leden van de Binnenlandse Strijdkrachten om het leven kwamen.


« Vorige pagina