De Herenstraat

Een oude straat met haar bewoners


De Herenstraat
Jetty Krijnen-van der Sterre
ISBN 9077030220
128 pagina's
ingenaaid
verschenen 2005
€ 12,00
Bestellen

De Herenstraat is een van de oudste middeleeuwse straten in Utrecht, dateert van 1338 en is vernoemd naar de Heren van Oud-Munster, een orde van kanunniken die een belangrijke rol speelde in de stad. De straat representeert de Utrechtse geschiedenis: twee schuilkerken uit de 17e eeuw hebben hun sporen achtergelaten en de verlichtingsidealen uit de 18e eeuw komen we tegen in de activiteiten van de professoren die er hebben gewoond. De economische ontwikkeling van de 19e eeuw had tot gevolg dat zich ook in de Herenstraat steeds meer winkels en bedrijfjes vestigden waardoor het een levendige straat werd. In de jaren zeventig van de vorige eeuw nam het aantal winkels weer af en werd de binnenstad verkeersluw gemaakt. Hierdoor hernam de straat zijn vanouds wat verstilde karakter.
Door alle tijden heen profileert de straat zich als kunstenaarsstraat. Er hebben bekende kunstenaars gewoond zoals de zeventiende-eeuwse schilder Van Poelenburgh, en in de twintigste eeuw de schilder en vertegenwoordiger van De Stijl Bart van der Leck. Ook componist Hendrik Andriessen en dichter-schrijver A. Alberts behoorden tot de bewoners.
In dit boek komen al die ontwikkelingen, alsmede de betrokken personen en de huizen waar zij woonden tot leven.

Jetty Krijnen is kunsthistoricus en heeft gepubliceerd voor zowel vakgenoten als voor een breder publiek. De afgelopen jaren gaf zij cursussen over Utrechtse schilderkunst en architectuur.


« Vorige pagina