De Sterrit van de Beauforten

Een familiereünie op de Heuvelrug


De Sterrit van de Beauforten
Kees Visser
ISBN 9077030131
144 pagina's
ingenaaid
verschenen 2004
uitverkocht

In 1807 kocht Willem Hendrik De Beaufort het landgoed Den Treek. In de loop van tweehonderd jaar breidden zijn nazaten het gebied gestadig uit. Nog steeds is het gehele gebied tussen Den Treek en Henschoten aaneengesloten en eigendom van de familie. Rond de vorige eeuwwisseling werden voor de uitdijende familie op en rond het gebied vele grote landhuizen gebouwd.
Aan het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw ontstond de traditie om op nieuwjaarsdag per auto van huis naar huis te rijden om grootmoeders, ooms, neven en achternichten te begroeten. Bij elk huis sloten auto’s met familieleden aan, en zo ontstond ‘de Sterrit’.
Aan de hand van dit gegeven worden in dit boek twintig huizen van de familie De Beaufort en hun vroegere bewoners beschreven. De auteur volgt de bouwgeschiedenis van elk huis tot en met de huidige staat, en portretteert de bewoners, meestentijds die uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het waren kleurrijke mensen, die zich sterk verbonden voelden met het gebied dat zij bewoonden, en die vaak bestuurlijk actief waren op de Heuvelrug.
De jaren dertig op de Heuvelrug, daar gaat dit boek over. Over die merkwaardige optocht en het leven in die kolossale huizen: Den Treek, De Heiligenberg, Kasteel Maarsbergen, ’t Stort, de Hoogt en al die andere.

Kees Visser was gedurende zijn werkzame leven stedenbouwkundige bij de Gemeente Utrecht. Enige jaren geleden beschreef hij de geschiedenis van dertig jaar stadsontwikkeling in Utrecht in het boek Zo’n onbeschrijfelijke stad.


« Vorige pagina