Zoenen in het Hanengeschrei

Een letterkundige wandeling door Utrecht


Zoenen in het Hanengeschrei
Ton H.M. van Schaik
ISBN 9077030174
128 pagina's
ingenaaid
verschenen 2004
€ 11,95
Bestellen

Radboud dichtte tegen het jaar 1000 over de vlucht van de zwaluw, waarvan de mens zo veel kan leren. Alberdingk Thijm schreef in de negentiende eeuw over de blinde organist van de Dom. Slauerhoff vertrouwde, lopend door Utrechts ‘doodse’ straten, een vriend toe wat zijn ideaal was: de huiselijke haard en een paar pantoffels. Geerten Gossaert fokte varkens die hij de namen gaf van zijn politieke tegenstanders. Ronald Giphart laat zijn wilde verhalen vooral spelen in het Utrecht van rond het jaar 2000.
In dit boekje komen Utrechtse schrijvers en dichters aan het woord over markante plekken in de stad en worden er adressen bezocht waar die schrijvers hebben gewoond en gewerkt. Dat gebeurt al wandelend door de binnenstad, met aan het slot een uitstapje naar de buitenwijken.

De Utrechter Ton H.M.van Schaik (1941) is historicus en een grage lezer. In de loop van de jaren heeft hij een aantal Utrechts-letterkundige adressen en andere wetenswaardigheden verzameld, een collectie die hij hierbij aan belangstellende lezers en wandelaars aanbiedt.


« Vorige pagina